Oecumenische viering
Het is zondag en dan gaan we naar de kerk. Ja, en als we gaan, is dat meestal naar de ‘eigen’ kerk. Daar voelen we ons thuis, daar zijn we thuis in onze eigen kring. Het voelt vertrouwd en bekend. Maar een paar keer per jaar is dat anders. Dan is er een oecumenische viering in de St. Josephkerk of de St. Gudulakerk. Dan vieren, bidden en zingen we met elkaar als christelijke gemeenschap van Lochem. Dan ontmoeten we elkaar na afloop bij een kop koffie of thee en dan wordt onze kring ineens breder.

De oecumenische viering op 22 januari jl. was in de ‘Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen’. Samen bidden voor de eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. In de viering werd ons voorgehouden dat het niet betekent dat we allemaal gelijk moeten zijn in denken en handelen. Die verscheidenheid ervaren we niet alleen in kerkgemeenschappen, maar ook in onze ‘eigen’ kring. Het gaat erom goed te luisteren en respect op te brengen voor de ander. Het thema van de viering was deze zondag: “Ik heb een steen verlegd” en daarbij luisterden we onder andere naar het gelijknamige lied dat Bram Vermeulen ooit zong. De boodschap is dat we allemaal ons eigen steentje mogen bijdragen om de wereld om ons heen beter te maken.
Roelof Heringa

Familieviering Palmpasen
Op Palmzondag (2 april 2023) is er om 10.00 uur een familieviering. Kinderen kunnen met hun versierde palmpasenstok aan de intocht meedoen. Natuurlijk is iedereen, ook zonder palmpasenstok, van harte welkom.
De versierde palmpasenstok vertelt ons van alles over de Goede Week. De vorm van een kruis symboliseert het kruis waaraan Jezus gestorven is. Het broodhaantje bovenop de stok is het brood dat Jezus deelde met zijn vrienden tijdens het Laatste Avondmaal en dat wij nog altijd delen tijdens de uitreiking van de communie. Het brood in de vorm van een haantje geeft aan, dat de haan drie keer kraaide toen Petrus zei dat hij geen vriend van Jezus was. Een slinger met 30 rozijnen geeft aan dat Judas van de Romeinse soldaten 30 zilverlingen ontving voor het verraden van Jezus, dit door Jezus een kus te geven. Zo wisten de soldaten wie Jezus was wie ze gevangen moesten nemen. De gekleurde eieren symboliseren nieuw leven: de verrijzenis van Jezus. Dat betekent dat Hij nog altijd onder ons is. Groene takjes aan de palmpasenstok zijn niet alleen een symbool van leven, maar ook van de takken waarmee Jezus werd toegejuicht toen Hij Jeruzalem binnenging. Zo vertelt de palmpasenstok ons het verhaal van de Goede Week, dat begint met de intocht van Jezus in Jeruzalem en eindigt met Jezus’ opstanding op Pasen.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (7 april) is het in onze St. Josephkerk traditie om ’s middags om 15.00 uur een kruisweg te houden. Daarbij wordt niet langs de kruiswegstaties gelopen, maar zitten de kerkgangers in de kerkbanken om telkens naar een meditatie bij de opeenvolgende staties te luisteren. De 14 kruiswegstaties bestaan uit tegeltableaus waarop de lijdensweg van Jezus is afgebeeld. Deze zijn gemaakt door de Arnhemse kunstschilder Bernard Janssen.

De kruisweg begint met muziek uit de Matthäus Passion. De gebeden bij de staties worden afgewisseld met meditatieve overdenkingen en mooie delen uit de Matthäus Passion. Dat geeft, zoals elk jaar, een zeer ingetogen en sfeervolle bijeenkomst.

U bent van harte welkom op vrijdag 7 april om 15.00 uur.

Familieviering Paaszaterdag
Op de ‘derde dag’ is Jezus verrezen en dat vieren we op de avond van Paaszaterdag (8 april) in de familieviering van 19.00 uur. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat Hij leeft en dat Hij onder ons is. Wij kunnen daardoor leven naar zijn goede voorbeeld. Wij vieren dat Jezus het Licht was, het Licht dat ook wij moeten zijn voor onze medemens. Zo hopen we dat iedereen in het nieuwe leven – in dit Licht – kracht en troost vindt.

Familievieringen in de St. Josephkerk
Op Palmzondag (2 april 2023) is er in de St. Josephkerk in Lochem om 10.00 uur een familieviering. Kinderen kunnen met hun versierde palmpasenstok aan de intocht meedoen. Natuurlijk is iedereen, ook zonder palmpasenstok, van harte welkom. In de familieviering horen we hoe de versierde palmpasenstok ons van alles vertelt over de Goede Week: over het kruis waaraan Jezus stierf, over het brood dat Jezus op Witte Donderdag met zijn vrienden deelde, over de haan die kraaide toen Petrus Jezus drie keer verloochende, over de zilverlingen die Judas ontving voor het verraden van Jezus, over de intocht van Jezus in Jeruzalem en over de opstanding van Jezus uit de dood. Zie ook de Lochemse locatiepagina.

Op paaszaterdag (8 april) vieren we in de familieviering van 19.00 uur dat Jezus op de ‘derde dag’ verrezen is. We vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat Hij leeft, dat Hij onder ons is en dat Hij het Licht was, het Licht dat ook wij moeten zijn voor onze medemens.

Goede Vrijdag
Traditiegetrouw is er op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de St. Josephkerk in Lochem een kruisweg. Tijdens de kruisweg kunt u luisteren naar meditatieve overdenkingen en mooie gedeelten uit de Matthäus Passion. De afwisseling van gebed en muziek zorgt bij de ‘gang’ langs de 14 staties (bestaande uit tegeltableaus van de Arnhemse kunstschilder Bernard Janssen) voor een zeer ingetogen en sfeervolle bijeenkomst.

U bent van harte welkom op vrijdag 7 april om 15.00 uur.