Memorial-Event 2023 zondag 12 november in Lochem

Op zondag 12 november is de Memorial Event-lezing 2023 in de St. Josephkerk aan de Nieuweweg in Lochem.
De lezing wordt dit jaar gehouden door Joost Baneke, emeritus hoogleraar gezondheidspsychologie en priester van het aartsbisdom Utrecht.

Het thema van de lezing is: Verlies tussen schaamte en hoop

Joost Baneke

Het Memorial-event is de afsluiting van de herdenking alle overledenen van het afgelopen jaar. Naast de lezing zal het Gemengd Koor van de St. Josephkerk, o.l.v. Frank van der Velden en Johan Dijkman, orgel en piano op drie momenten passende en stemmige liederen ten gehore brengen. Na de pauze is er ruime gelegenheid om vragen te stellen.
De lezing begint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom om voorafgaand aan de lezing een herinneringshart met naam op te hangen aan de ‘herinneringsmuur’.
Iedereen is welkom en de toegang is vrij. We vragen na afloop een vrijwillige bijdrage.
De Geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem wenst u een betekenisvolle Memorial Event-lezing toe.

 

toelichting

Omgaan met verlies
Aan de hand van herkenbare voorbeelden uit zijn praktijk, zal Joost Baneke laten zien hoe met verlies kan worden omgegaan om daar handen en voeten aan te geven.
Bijvoorbeeld: een 77-jarige vrouw verliest haar huissleutel. Ze schaamt zich, want ze is bang dat haar kinderen denken dat ze aan het dementeren is. Een andere vrouw verliest haar kind, een volgende haar baan, en weer een ander haar vertrouwde dorpskerk. Er zijn zoveel vormen van verlies. De dood lijkt voor velen van ons de ergste vorm van verlies, maar is dat wel zo?

Hoe komt het toch dat mensen zich zo dikwijls schamen voor hun verlies? Alsof zij daar zelf schuld aan hebben. En toch kan verlies ook ruimte scheppen, nieuwe kansen bieden, hoop geven. Ja, zelfs het verlies van je meest dierbare naaste, kan – hoe vreemd dat ook klinkt – nieuwe mogelijkheden geven.

Dikwijls zijn vroegere ervaringen met verlies en de manier waarop we daarmee hebben leren omgaan bepalend voor hoe we dit later in ons leven doen. Hoe oud we ook zijn, het kleine kind wat we ooit waren speelt nog steeds een rol in ons latere leven. Soms komen plotseling herinneringen op uit die kindertijd.

Gebeurtenissen die ook nu nog belangrijk zijn. Herinneringen kunnen pijnlijk en zelfs beschamend zijn, maar ze weghouden heeft geen zin. Verwerken betekent: wat gebeurd is onder ogen durven zien, en dan – misschien – die een nieuw, hoopgevend perspectief geven.

In deze lezing zal geprobeerd worden, mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, te laten zien hoe belangrijk het is om onze verliezen niet weg te stoppen, maar te herinneren.
Zij zijn stuk voor stuk memorial events, waarvan het de moeite waard is de betekenis daarvan voor ons leven beter te leren kennen.

St. Josephkerk Lochem
De Memorial Event-lezing vindt plaats in de St. Josephkerk, Nieuweweg 18 in Lochem. Aanvang 14.30 uur en de toegang is vrij.  Vanaf 14.00 uur bent u welkom om voorafgaand aan de lezing een herinneringshart met naam op te hangen aan de ‘herinneringsmuur’. Naast de lezing van Joost Baneke zal het Gemengd Koor van de St. Josephkerk o.l.v. Frank van der Velden en Johan Dijkman, orgel en piano op drie momenten passende en stemmige liederen ten gehore brengen. Na de pauze is er ruime gelegenheid om vragen te stellen. Iedereen is welkom. We sluiten af met een nazit om na te praten. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage.

Programma

Opening en welkom

Koor:

  • Sourp (Armeens: Heilig, heilig)
  • Koester de namen die wij hier gedenken  (t. S. de Vries / m. W. Vogel)

                                             Lezing:
           ‘Verlies tussen schaamte en hoop’    
                                    door Joost Baneke

Korte pauze met koorzang.

  • Be still my soul (t. K. Von Schlegel / m. J. Sibelius)
  • Wat ik gewild heb  (t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen)
  • Tibie Paiom (Kerkslavisch: Tot u zingen wij. m. D. Bortniansky)

Vragen en nabeschouwing

Koor:

  • Licht in de stille morgen  (W.A. Mozart, arr. H. Klein Severt)
  • Slotlied met samenzang:
    Lied aan het licht  (t. H. Oosterhuis/m. A. Oomen)

Afsluiting en nazit