Papieren versie van Onderweg

Zoals iedereen weet worden er vanaf 1 januari 2023 in het weekend geen vieringen meer in onze parochiekerk gehouden waarbij een lid van het pastoraal team voorgaat. In de praktijk betekent dit dat er nog een aantal vieringen worden georganiseerd door vrijwilligers van de diverse werkgroepen. De laatste viering is op 9 april 2023 (Pasen).

Jaargang 2022-2023, nummer 3 is in principe de laatste papieren versie van Onderweg die je ontvangt. Dit nummer ontvang je omstreeks 24 februari 2023 in de brievenbus.

Alle informatie is n.l. ook digitaal te vinden:

  • wil je weten op welke datum waar een viering wordt georganiseerd? Kijk dan op de website: www.12apostelen.nl en kies voor de button: Vieringen
  • wil je toch nog graag de Onderweg lezen: ook dat kan digitaal door te klikken op de button: Onderweg

Wil je, na Pasen 2023, geen papieren versie van de Onderweg ontvangen? Stuur dan vóór 20 maart 2023 een mailtje naar: lodewijkden@gmail.com

 

Boekenuitleen Olburgen

Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen.

Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

De boekenuitleen is open op:

  • dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
  • vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur

Nieuwe aanwinsten (januari 2023).

Simone v/d Vlugt Aan niemand vertellen
Rachel Hore Een week in Parijs
Heleen van Royen De mannentester
Kristen Hannah De nachtegaal
Annegreet van Bergen Het goede leven
S.K. Tremayne IJstweeling
Rosamund Lupton Zusje
Natasha Solomons De Goldbaum dynastie
Pascal Mercier De pianostemmer
Jos Palm Oerend hard
Arto Paasilinna De zelfmoordclub
Francis van Broekhuizen Bij Twijfel hard zingen
Yvonne Keuls Mevrouw mijn moeder
Ap Dijksterhuis Wie (niet) reist is gek
Thomas olde Heuvelt Orakel
Loes den Hollander Wisselgeld
Linda van Rijn Bloedkoraal
Sarah Haywood De cactus
Maike Meijer Wen er maar aan

Vastenactie: Mensen onderweg

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd, van 22 februari tot en met 9 april, heeft als thema kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten.
Extra informatie hierover kunt u hieronder en/of elders in De Onderweg lezen.

In Olburgen en Rha sluiten we altijd de Vastenzakjes bij De Onderweg, zo ook dit jaar. Vanaf nu t/m 2 april (=Palmpasen) kunt u iemand van de parochie aan de deur verwachten om uw bijdrage in ontvangst te nemen. Daarom wil ik u vragen het Vastenzakje gevuld klaar te zetten.

Mocht er, door omstandigheden, niemand gekomen zijn dan kunt u het Vastenzakje zelf meenemen naar de laatste Paasviering in onze kerk op van zondag 9 april om 9.30 uur. Achter in de kerk zal een collectebus staan waarin u het Vastenzakje kunt deponeren.

Op naar een geslaagde Vastenactie!

 In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Hoe kunt u helpen?

  • Schoffel, schep en gieter:  € 12
  • Zaad en gereedschap:  € 22
  • Kruiwagen:  € 41
  • Ploeg:  € 85