Tentoonstelling in de St Jan te Zutphen: 1572, Geboorte van Nederland

Van 7 april tot 7 juli staat een aantal panelen in de kerk tentoongesteld met het thema: 1572, Geboorte van Nederland. In het jaar 2022, 450 jaar later, wordt hier landelijk aandacht aan besteed, waarbij gemeenten zelf mochten bepalen of zij hierop in wilden spelen met plaatselijke activiteiten. Zutphen heeft voor 2022 o.a. een tentoonstelling die op verschillende historische plekken opgesteld wordt, te beginnen in de Sint Jan, daarna de Burgerzaal en in het najaar in de Walburgiskerk. De tentoonstelling is elke zaterdagmiddag en zondagmiddag gratis te bezoeken van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toren is dan ook te beklimmen.

Inzameling spullen dak- en thuislozen Arnhem

Hierbij wil ik op u een beroep doen en u vragen of u kleding/dekens/tassen/schoenen over heeft, bestemd voor de dak- en thuislozen van Arnhem. Ik breng de ingezamelde goederen naar het Kruispunt in Arnhem. Dit is een Christelijke organisatie die eten, drinken, kleren en onderdak verschaft (een aantal uur p/d) voor de dak- en thuislozen. Tevens brengen zij Het Woord van Onze Heer.

Wat is bruikbaar: herenbroeken, korte broeken, truien, t-shirts, blouses, trainingsbroeken/pakken, ondergoed, mutsen, sjaals, handschoenen, sportschoenen en normale schoenen, tassen en rugzakken, dekens en slaapzakken, slaapmatjes. Graag nette spullen. U kunt wellicht begrijpen dat kapotte kleren, schoenen etc. niet bruikbaar zijn.

Niet bruikbaar: dameskleding, simpelweg omdat er bijna geen vrouwelijke dak- of thuislozen zijn. Daar zijn bij Het Kruispunt genoeg kleren en andere dingen voor.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw gave.

Gods Zegen.

Marco Wullink (0648081753)

Terugblik op Maria Lichtmis

Twee februari tweeduizend-tweeëntwintig. Een gouden dageraad boven de rivier. De zon! Eindelijk! Dagenlang was het grijs, deprimerend. En dan ook nog het afstand houden, de mondkapjes, het testen, vaccineren. We waren al niet in de wolken en zeker niet toen ze zo zwaar boven ons hingen. Maar nu: verrassing! Is het toeval die zon? Op Maria Licht-mis? De Hemel heeft zo zijn geheimen.

De Sint-Jan de Doper kerk in Zutphen wordt aangenaam verlicht door het invallende licht op die woensdagmorgen. Die door-de-week-se-dag trekt overigens steeds meer mensen. Het is een zogeheten ‘stille mis’. Eenvoudig en rustgevend.

De priester leest het evangelie voor. Lucas 2, 22-41. De opdracht in de tempel. Volgens de Joodse wet wordt Jezus acht dagen na zijn geboorte aan God toegewijd. Jozef en Maria ontmoeten daar een oude vrome man die een godsspraak van de H. Geest had ontvangen. Hij zou niet sterven voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Geestdriftig verkondigt hij Gods lof. Ook een profetes, Hanna, een weduwe van vierentachtig, sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jerusalem verwachtte.

Na de mis komen we met onze gebedsgroep bijeen om lofprijzingsliederen te zingen. Dat doen we iedere week. Sommigen van ons herinneren zich dat er op twee februari kaarsen werden gewijd en dat er daarna een lichtprocessie werd gehouden. Op de dag erna werd er dan de zogeheten Blasiuszegen gegeven. Deze heilige martelaar genas een kind dat dreigde te stikken in een visgraat door zijn zegen ogenblikkelijk.

We vragen de aanwezige priester of hij de kaarsen wil zegenen en ons aansluitend de Blasiuszegen tegen keel- en longaandoeningen wil geven. Kruiselings worden er daarbij twee kaarsen voor de keel gehouden. Deze zegen zal ons bovendien vast wel een extra boost tegen corona geven. Heerlijke Roomse blijdschap!

Het wordt een lichte, vrolijke ochtend. Iemand is nog jarig ook en trakteert op een zelfgebakken tulband. Ze wordt net als Hanna vierentachtig jaar (toeval bestaat niet?)

Tijdens de lofprijzing zingen we dankbaar een paar Marialiedjes. Zij was toch de moeder van het Licht van de wereld. Over toeval gesproken; hoe zei de Franse schrijver Théophile Gautier het ook weer? ‘Toeval is wellicht het pseudoniem van God incognito’.

Louise Leneman

Diaconie

In dit blad ziet u wel eens de term diaconie. Binnen de Kerk gebruiken we dat woord best vaak. De meeste mensen weten wel wat er mee wordt bedoeld, maar ik was benieuwd wat ik zou vinden als ik de term zou ‘googelen. Ik las het volgende:

“Diakonie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God.”

Nou ja, geen wonder dus dat we er vaak over horen. We zijn allemaal christenen, en we houden allemaal van God. Anders zouden we dit blad niet openslaan, toch? Gelukkig doet u dat dus wel, Ik weet dat er heel veel parochianen zijn die zich inzetten voor anderen. Niet alleen bij onze geweldige vrijwilligersgroepen, maar ook op kleine momentjes die niemand (op Onze-Lieve-Heer na dan) ziet. Wat fijn om een onderdeeltje te zijn van zo’n liefdevolle gemeenschap. Laten we er samen wat van maken, met God in ons midden.

Een parochiaan

Boek ‘De Nieuwstadskerk’ in Zutphen te koop – Nog enkele exemplaren beschikbaar

Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven. Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten worden in deze uitgave gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het klein Vaticaan werd genoemd. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de middeleeuwse toepassing van gebrandschilderd glas en voor de inrichting en de restauratie van het gebouw. Het boek ‘De Nieuwstadkerk in Zutphen’ laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

 

Wilt u alles te weten komen over de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen, koop dan dit boek dat in 2019 is verschenen bij Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau. De verkoopprijs van dit boek is € 25. Wilt u dit boek kopen stuur dan een email naar secretariaat@12apostelen.nl met uw naam en adres, maak € 25 over naar rekening NL25 RABO 0156 0435 05 van RK GG St. Jan Emmanuel Zutphen en na ontvangst van de verkoopprijs wordt het boek naar u opgestuurd. Om te betalen kunt u onderstaande QR-code gebruiken.

Vrijwilligers koffieschenken gezocht

De koffiegroep van de St. Jan is dringend op zoek naar versterking. In de coronaperiode zijn enkele vrijwilligers gestopt, waardoor er nu een krappe bezetting is. Graag wil de koffiegroep met enkele personen uitbreiden zodat iedereen 1x per maand aan de beurt is om te helpen.

De vrijwilligers starten op zondag rond 9.15u en zijn rond 12.15u klaar. Werkzaamheden zijn koffie en thee zetten, kopjes en benodigdheden klaarzetten, koffie/thee schenken en na afloop de spullen opruimen.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128.