In Memoriam

Gertruida Maria van der Waard- Kersten
Ons bereikte het bericht dat op donderdag 2 maart is overleden,
Gertruida Maria van der Waard- Kersten, Truus mocht 87 jaar worden. Zij woonde op het Limburg van Stirumplein. Dinsdag 7 maart was haar Crematieplechtigheid in Dieren. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd en bidden om onderlinge verbondenheid en kracht.

Heer geef Truus de eeuwige rust,
En het eeuwige licht verlichte haar
Dat zij moge rusten in vrede.
Anton Bos

Johanna Gerdina Maria Sloot-Uiterweerd
Johanna Gerdina Maria Sloot-Uiterweerd, overleed op 1 maart 2023. Annie mocht 82 jaar worden.
Annie was een echte Brummense en is geboren op 17 april 1940. Zij woonde aan de Kampweg, de laatste jaren woonde Annie op Sutfene te Zutphen. Wij kennen Annie als een hele lieve bescheiden zorgzame vrouw. Bescheiden en op de achtergrond ging haar zorg altijd uit naar de ander. Annie genoot van de kleine dingen, en was trots op haar groente en bloemen uit eigen tuin. De Pioenroos was haar favoriete bloem, deze prijkte dan ook op de rouwkaart en het liturgieboekje bij haar uitvaart. De pioenroos staat voor: liefde, geluk, voorspoed. Daaruit kwam het thema voor haar uitvaartviering voort. Liefde, met het “Hooglied van de liefde” uit 1 Korinte als lezing. Annie heeft zolang ze kon bij ons Andreaskoor gezongen, zoals ze was bescheiden nooit op de voorgrond, maar onderdeel van het geheel. Tijdens de uitvaart heeft het koor dan ook met veel liefde voor haar gezongen. Op maandag 6 maart heeft haar uitvaartviering in het Andreashuis plaats gevonden. De plaats waar Annie naar school ging. Na een mooie liefdevolle maar bescheiden viering hebben wij Annie bij Henk te rusten gelegd op ons kerkhof.
Diaken Anton Bos

Aleida Gerharda Henrina Uiterweerd-Sloot,
Aleida Gerharda Henrina Uiterweerd-Sloot overleed op 13 februari 2023.
Leida zoals wij haar kenden mocht 88 jaar worden.
Zij werd geboren op 17 oktober 1934, en heeft haar hele leven in Brummen gewoond. Samen met haar man Evert en hun kinderen woonde zij aan de Meengatstraat. Na het overlijden van Evert heeft Leida, door haar sterke wil, zo lang als het maar enigszins kon in hun huis blijven wonen. Na een periode in Sutfene te Zutphen, kon zij gelukkig weer terug naar haar eigen dorp Brummen en heeft ze de laatste periode van haar leven op Tolzicht mogen wonen. Zoals haar kleindochter vertelde, was zij een sterke vrouw altijd zorgde, voor iedereen om haar heen. Leida was enorm trots op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Vier generaties dat heeft zij zeer bewust beleefd. Leida was een trouw lid van onze gemeenschap, met een grote voorliefde voor Moeder Maria, haar steun en toeverlaat. Regelmatig mochten wij groen en bloemen gebruiken uit haar tuin, trots was zij altijd op haar vruchten van de Papagaai plant. Deze vruchten gebruikten wij dan voor de bloemversiering bij Maria. Ook stond, tot haar grote vreugde, de veel te groot geworden kerstboom uit hun tuin te pronken in onze kerk. Dat onze kerk moest sluiten heeft haar enorm veel pijn gedaan. Toch vond ook zij de weg naar het Andreashuis om daar op de woensdagmorgen te vieren en te ontmoeten. Mooi was daarom wel dat, op 17 februari, de afscheidsviering van Leida in het Andreashuis plaats vond. Zo stond haar kist in het lokaal waar zij heeft leren lezen en schrijven. Na deze mooie intieme viering hebben wij Leida bij Evert te rusten gelegd op ons kerkhof.
Diaken Anton Bos

Maria Francisca Winckels-Geutjes, Mariet
Maria Francisca Winckels-Geutjes, bij ons allen beter bekend als Mariet.
Mariet werd op 26 augustus 1946 geboren in Blijerheide, Kerkrade, haar wieg stond op enkele meters van de Duitse grens. De lagere school volgde zij bij de nonnen, zo ook de kweekschool “Maria Immaculata” in Heerlen. Haar eerste werk als leerkracht was op haar oude lagere school in Blijerheide. Zij leerde Harrie kennen en samen kwamen zij begin jaren 70 naar Brummen waar ze beiden leerkracht van de St. Pancratiusschool werden. Mariet is aan de school verbonden gebleven tot haar pensioen in 2005. Naast haar leerkracht zijn en de zorg voor haar beide zoons, was Mariet uitermate actief binnen onze parochiegemeenschap, vanaf 1982 tot aan haar overlijden toe. Secretaresse Kerkbestuur, Schoonmaakgroep, werkgroep gezinsvieringen, liturgiegroep, jeugddienstcommissie, vastenactie, kerkbalans, werkgroep MOV, Voorganger woord-communievieringen, Kerstvieringen Tolzicht, Hongerpot, autodienst, Locatieraad, actief in de Oecumenische activiteiten van Brummen, daarnaast bezocht zij trouw een aantal parochianen en niet te vergeten de Andreasmarkt waar Mariet het gezicht van de boekenkraam was. Om al die activiteiten voor onze gemeenschap te kunnen doen heeft Mariet vele cursussen gevolgd, want als je iets doet moet je voldoende achtergrond hebben.
Naast dit alles was Mariet een fervent zangeres, klassieke muziek had haar voorkeur. Zij heeft bij verschillende koren gezongen en tot haar overlijden zong ze bij Musica Vocale waarvan ze ook voorzitter was.

Mariet was een zeer actieve sterke vrouw, een duizendpoot, met een grote liefde, haar Harrie en haar gezin. Samen met Harrie genoot ze dan ook van hun kinderen en kleinkinderen, een echte trotse oma was ze dan ook. Voor haar kinderen en kleinkinderen stond Mariet altijd klaar. Genieten kon Mariet, samen met Harrie, ook van hun vakanties, waarbij ze de wereld binnen en buiten Europa hebben leren kennen. Op 15 december 2022 was Mariet nog actief, bij het organiseren van onze Kerstmiddag in het Andreashuis. Na de kerst kreeg zij slecht berichten, maar Mariet was positief en zei, we gaan er voor! Helaas kreeg ze na nieuwjaar de kans niet meer om er voor te gaan en kwamen er meer en meer zorgwekkende berichten, met in de avond van 31 januari het bericht van haar overlijden. Toen aan het begin van Woensdagmorgen viering van 1 februari haar overlijden bekend gemaakt werd, was de verslagenheid binnen onze gemeenschap niet te beschrijven.

Op 8 februari hebben wij op een mooie indrukwekkende wijze afscheid van Mariet genomen. Tijdens de viering hebben wij uiteraard “De lofrede op de sterke vrouw” uit het boek Spreuken gelezen, maar ook “het Hooglied van de Liefde” uit 1 Korinthe 13, dat ook gelezen is bij het huwelijk van Mariet en Harrie. Want zonder liefde vaart niemand wel!
Wij zullen Mariet enorm missen, en wensen Harrie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Heer geef Mariet de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte haar,
dat zij ruste in vrede.
Anton Bos

Petrus Henricus Ludovicus (Piet) Willemsens
Petrus Henricus Ludovicus Willemsen, Piet zoals wij hem mochten kennen, overleed donderdag 19 januari 2023. In een mooie viering, op donderdag 26 januari, in de Pancratiuskerk hebben wij zijn leven herdacht.

Piet werd op 9 mei 1933 geboren in een boeren gezin in Elst, zij waren met drie meisjes en vijf jongens. Een hecht gezin waar flink gewerkt moest worden op de boerderij. De Tweede Wereldoorlog heeft diepe indruk op hem gemaakt, wat later in zijn leven duidelijk werd in zijn schrijven. Piet kon goed leren en volgde de HBS en vond zijn werk op een proefstation voor Akker en Weidebouw, later kwam hij via zuivelcoöperatie Vecomi bij Coberco Zuivel terecht, daar was Piet directie-secretaris.

Met zijn geliefde Thea en hun dochters kwam Piet in Brummen aan de Stationsweg te wonen. Piet een markante man die veel voor onze Andreas Parochie en voor Brummen heeft betekend. Piet had een passie ‘Schrijven’, voor onze gemeenschap heeft hij vele jaren in de redactie van “de Wegwijzer” actief geweest. Ook schreef hij het boek “Parochie Brummen vroeger en nu” bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze Andreaskerk, maar ook menig parochiegids heeft hij gemaakt. Hij was lid van het Parochie bestuur en van het Schoolbestuur. Als begenadigd fotograaf heeft hij voor ons menig Eerst Communie en Vormselfeest op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook kennen we Piet natuurlijk van het boek “Oorlog in een dorp aan de IJssel”, maar Piet heeft veel meer geschreven. Piet zo mochten wij van zijn dochters horen was een echte levens genieter. Dit alles hebben wij via een lezing uit het Boek Prediker “Alles heeft zijn tijd” met Piet’s gelovige leven verbonden. In zijn geloven was Piet er van overtuigd dat er meer is na dit aardse leven, dat hij herenigd zou worden met zijn geliefde Thea. Die wens van Piet hebben we voor zover wij dat kunnen voor hem vervuld, door Piet op ons kerkhof met zijn Thea te herenigen.

Heer geef Piet de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hem,
dat hij moge rusten in vrede.
Diaken Anton Bos

Theresia Hermina Johanna (Trees) Ottink-te Loeke
Theresia Hermina Johanna Ottink – te Loeke, Trees, zoals wij haar mochten kennen, overleed vrijdag 13 januari 2023. In een intieme viering, op zaterdag 21 januari, in ons Andreashuis hebben wij haar leven herdacht.

Trees werd op 11 oktober 1934 te Beltrum geboren, als achtste kind in een gezin van 11. Een warm gezin waarin ieder zijn steentje bij moest dragen om rond te komen. Waardoor Trees al op haar 14e in betrekking ging. Op de Beltrumse kermis leerde zij Theo Ottink kennen. Theo kreeg een boerderij aan ’t Zaaibroek aangeboden, zij trouwden en zijn samen hun avontuur in Brummen begonnen. Op haar 21e was Trees boerin in Brummen aan ’t Zaaibroek. Samen met haar Theo gingen ze er voor, Hun gezin en de boerderij groeiden uit tot iets moois. Daar hebben ze hard voor gewerkt, Trees voornamelijk voor het gezin, zij was de spil van het geheel en haar kinderen dragen haar op handen. Trees genoot van haar gezin en heeft heel mooie momenten met hen beleefd, maar ook heel treurige momenten zijn haar en haar gezin ten deel gevallen. Het moeten afstaan van een kleinkind en zoon.

In de viering bij haar afscheid hebben wij uit het boek Spreuken “Een lied over een sterke vrouw” gelezen en uit het Evangelie van Johannes 14, 1-6. Lezingen waarin Haar kracht en haar geloven naar voren komen. Het gezin en de boerderij waren alles voor haar, dat is wel duidelijk, in haar gelovig leven kon ze haar vreugde en haar zorgen kwijt. Ook dat had naast haar gezin en de boerderij een belangrijke plaats in haar leven. In haar persoonlijke gebed kon ze veel kwijt, en het gaf haar rust. Die wijze van geloven gaf Trees vertrouwen en kracht. Zij was een trouw lid van onze geloofsgemeenschap, kwam graag naar de vieringen, ook tijdens haar laatste jaren in Tolzicht. Wij hebben Trees bij haar grote liefde Theo te ruste gelegd op ons kerkhof.

Wilhelmus Antonius Johannes (Willie) Moor
Zaterdag 26 november overleed Willie Moor op 65 jarige leeftijd. Willie woonde samen met zijn vrouw aan de Kruisenkstraat in Brummen. Zaterdag 3 december is hij begraven op ons kerkhof.

Allerzielen 2022
In de middag heeft diaken Anton Bos alle graven afzonderlijk gezegend.
’s Avonds stond op elk graf een kaarsje zodat alle overledenen in het licht werden gezet.
Tijdens de viering in de Pancratiuskerk werden al onze dierbare overledenen herdacht en in het bijzonder degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn:
Everhardus Bernard Aarsen   78 jaar
Maria Elizabeth Smeenk – Besselink   80 jaar
Johanna Maria Berendina van den Beld   93 jaar
Wilma Maria de Nijs   63 jaar
Hikmet Mansour   85 jaar
Grada Gerritdina Johanna Elshof – Nijhof   91 jaar
Teunis Evert Leeflang   82 jaar
Til Spitteler – Meinderts   92 jaar
Antonia Johanna Maria Elshof – Hafkamp   94 jaar
Elisabeth Charlotte Johanna Maria   van den Berg   97 jaar