Kerkhofvrijwilliger
Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Deze groep is
onderverdeeld in kleinere groepjes die om de beurt het kerkhof schoffelen, harken etc. zo dat
het er weer keurig bij ligt. Nu zijn er een tweetal  mensen gestopt in deze werkgroep in
verband met ouderdom. Om de belasting van de overgebleven vrijwilligers niet te verhogen
doen we een oproep. Wie heeft er wel een halve dag per 8 weken voor over om gezellig
samen het kerkhof te verzorgen? Graag contact opnemen met Arnold Wolbrink, 06-83 32 3922.