De voorbereiding van de Sacramenten Doop, Eerste H. Communie, Vormsel en Huwelijk vindt parochieel plaats. Voor informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl