Bezoekersgroep Ruurlo
Ruurlo koffie 1Met momenteel 8 dames vormen we al een flink aantal jaren de bezoekersgroep.

De bezoekersgroep is er voor:

  • zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd.
  • Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt. Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters. Kroonjarigen ontvangen dan een bloemetje.
  • Nieuwe parochianen worden indien men dit wenst ook door ons verwelkomt.
  • Aan mensen die langdurig ziek zijn willen we ook graag aandacht besteden.
    Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.

De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering. Verder organiseren we de jaarlijkse senioren-dag op de eerste dinsdag van oktober. Dit is een dag die begint met een Eucharistieviering en wordt voortgezet in een Ruurlo’se horecagelegenheid. Voortdurend zijn we op zoek naar vrijwilligers (mannen of vrouwen) die dit mooie en dankbare werk willen versterken. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat of de coördinator.

Anny Strijker-Olthof tel. 0573-45265

NIEUWS VAN DE BEZOEKGROEP.

We zijn heel blij u te melden dat we een nieuwe contactpersoon voor de bezoekgroep hebben kunnen verwelkomen. Het is Joke van Gessel. Joke zal parochianen aan de Dorpsstraat en de Barchemseweg gaan bezoeken.
Helaas heeft Gonnie Aagten laten weten door drukke werkzaamheden te moeten stoppen met het bezoekwerk.
Daarom zijn we dringend op zoek naar iemand die het van haar over zou willen nemen.
Het betreft de wijk: Rikkelder en een gedeelte van de Garvelinkkamp.
Als u interesse heeft in dit prachtige vrijwilligerswerk in een heel gezellig team neem dan contact op met Anny Strijker tel: 452652 of 0641569858.