Onderweg

Sinds december 2012 kent onze parochie een gezamenlijk parochieblad, dat zeven keer per jaar verschijnt. Het blad kent een gezamenlijk deel en een pagina voor elke geloofsgemeenschap. In het gemeenschappelijk deel komt u vaste rubrieken tegen zoals ‘van de pastores’, in de spotlights’ en ‘Onze koren’. Elk nummer kent ook een paar pagina’s specifiek voor de jeugd.

Heeft u interesse in ons parochieblad? Hieronder kunt u het digitaal inkijken!

Jaargang 12

Jaargang 11

Jaargang 10

Jaargang 8

Jaargang 7

Jaargang 5

Jaargang 4

Jaargang 3

Jaargang 2

Jaargang 1